Table 4

Table 4 3D print model

Đồ nội thất gỗ hiện đại tinh tế , kết hợp thêm da nỉ .... làm chất liệu phong phú tính thẩm mỹ cao phù hợp sản xuất

  • Các đối tượng, vật liệu và kết cấu được đặt tên hợp lý
  • Tất cả các đối tượng được nhóm lại
  • Chất lượng cao của mô hình - kích thước và tỷ lệ được quan sát Định dạng tệp: tối đa 3ds Max 2016
Item rating
0 0
Table 4
$3.00
 
Royalty Free License 
Table 4
$3.00
 
Royalty Free License 
Response 68% in 9.9h
3D Modeling
3D Print Modeling
Hire me

3D Model formats

Format limitations
  • Autodesk 3ds Max 16 (.max)8.23 MB
  • 3D Studio (.3ds)8.23 MB
  • Autodesk FBX (.fbx)8.23 MB
  • OBJ (.obj, .mtl)8.23 MB

3D Model details

  • Publish date2022-11-09
  • Model ID#4058099
Help