SOFA CLASSIC 9

SOFA CLASSIC 9 3D print model

Description

Đồ nội thất cổ điển sang trọng , hoa văn tinh tế , đồ gỗ mạ thêm vàng , đồng

  • Các đối tượng, vật liệu và kết cấu được đặt tên hợp lý
  • Tất cả các đối tượng được nhóm lại
  • Chất lượng cao của mô hình - kích thước và tỷ lệ được quan sát Định dạng tệp: tối đa 3ds Max 2016
Item rating
0 0
SOFA CLASSIC 9
$12.00
 
Royalty Free License 
SOFA CLASSIC 9
$12.00
 
Royalty Free License 
Response 64% in 10.8h
3D Modeling
3D Print Modeling
Hire me

3D Model formats

Format limitations
  • Autodesk 3ds Max (.max)140 MBVersion: undefinedRenderer: V-Ray
  • 3D Studio (.3ds)140 MB
  • Autodesk FBX (.fbx)140 MB
  • OBJ (.obj, .mtl) (2 files)257 MB

3D Model details

  • Publish date2021-04-04
  • Model ID#2963515
Help