CLASSIC MODEL INTERIOR 22

CLASSIC MODEL INTERIOR 22 3D print model

Đồ nội thất cổ điển sang trọng , hoa văn tinh tế , đồ gỗ mạ thêm vàng , đồng

  • Các đối tượng, vật liệu và kết cấu được đặt tên hợp lý
  • Tất cả các đối tượng được nhóm lại
  • Chất lượng cao của mô hình - kích thước và tỷ lệ được quan sát Định dạng tệp: tối đa 3ds Max 2016
Item rating
0 0
CLASSIC MODEL INTERIOR 22
$13.00
 
Royalty Free License 
CLASSIC MODEL INTERIOR 22
$13.00
 
Royalty Free License 
Response 58% in 11.1h
3D Modeling
3D Print Modeling
Hire me

3D Model formats

Format limitations
  • Autodesk 3ds Max (.max)43.6 MBVersion: undefinedRenderer: V-Ray

3D Model details

  • Publish date2022-06-03
  • Model ID#3128916
Help