CLASSIC CHAIRS

CLASSIC CHAIRS 3D print model

Description

Đồ nội thất cổ điển sang trọng , hoa văn tinh tế , đồ gỗ mạ thêm vàng , đồng

  • Các đối tượng, vật liệu và kết cấu được đặt tên hợp lý
  • Tất cả các đối tượng được nhóm lại
  • Chất lượng cao của mô hình - kích thước và tỷ lệ được quan sát Định dạng tệp: tối đa 3ds Max 2016
Item rating
0 0
CLASSIC CHAIRS
$9.00
 
Royalty Free License 
CLASSIC CHAIRS
$9.00
 
Royalty Free License 
Response 61% in 11.0h
3D Modeling
3D Print Modeling
Hire me

3D Model formats

Format limitations
Native
  • Autodesk 3ds Max (.max)40.4 MBVersion: undefinedRenderer: V-Ray
Exchange
  • 3D Studio (.3ds)40.4 MB
  • Autodesk FBX (.fbx) (2 files)84.2 MB
  • OBJ (.obj, .mtl)40.4 MB

3D Model details

  • Publish date2020-12-09
  • Model ID#2710553
  • Ready for 3D Printing
Help