CLASSIC BED

CLASSIC BED 3D print model

Đồ nội thất cổ điển sang trọng , hoa văn tinh tế , đồ gỗ mạ thêm vàng , đồng

  • Các đối tượng, vật liệu và kết cấu được đặt tên hợp lý
  • Tất cả các đối tượng được nhóm lại
  • Chất lượng cao của mô hình - kích thước và tỷ lệ được quan sát Định dạng tệp: tối đa 3ds Max 2016
Item rating
0 0
CLASSIC BED
$7.00
 
Royalty Free License 
CLASSIC BED
$7.00
 
Royalty Free License 
Response 68% in 9.9h
3D Modeling
3D Print Modeling
Hire me

3D Model formats

Format limitations
  • Autodesk 3ds Max (.max)46.6 MBVersion: undefinedRenderer: V-Ray
  • 3D Studio (.3ds)46.6 MB
  • Autodesk FBX (.fbx)46.6 MB
  • OBJ (.obj, .mtl)46.6 MB

3D Model details

  • Publish date2021-01-27
  • Model ID#2833167
Help