Chair 26

Chair 26 3D print model

Description

Đồ nội thất gỗ hiện đại tinh tế , kết hợp thêm da nỉ .... làm chất liệu phong phú tính thẩm mỹ cao phù hợp sản xuất

  • Các đối tượng, vật liệu và kết cấu được đặt tên hợp lý
  • Tất cả các đối tượng được nhóm lại
  • Chất lượng cao của mô hình - kích thước và tỷ lệ được quan sát Định dạng tệp: tối đa 3ds Max 2016
Item rating
0 0
Chair 26
$3.00
 
Royalty Free License 
Chair 26
$3.00
 
Royalty Free License 
Response 64% in 10.8h
3D Modeling
3D Print Modeling
Hire me

3D Model formats

Format limitations
  • Autodesk 3ds Max (.max)31.4 MBVersion: undefinedRenderer: V-Ray
  • 3D Studio (.3ds)31.4 MB
  • Autodesk FBX (.fbx)31.4 MB
  • OBJ (.obj, .mtl)31.4 MB

3D Model details

  • Publish date2022-11-09
  • Model ID#4058002
Help