BENCH CLASSIC

BENCH CLASSIC 3D print model

Đồ nội thất cổ điển sang trọng , hoa văn tinh tế , đồ gỗ mạ thêm vàng , đồng

  • Các đối tượng, vật liệu và kết cấu được đặt tên hợp lý
  • Tất cả các đối tượng được nhóm lại
  • Chất lượng cao của mô hình - kích thước và tỷ lệ được quan sát Định dạng tệp: tối đa 3ds Max 2016
Item rating
0 0
BENCH CLASSIC
$8.00
 
Royalty Free License 
BENCH CLASSIC
$8.00
 
Royalty Free License 
Response 70% in 2.3h
3D Modeling
3D Print Modeling
Hire me

3D Model formats

Format limitations
  • Autodesk 3ds Max (.max)5.67 MBVersion: undefinedRenderer: V-Ray
  • 3D Studio (.3ds)5.67 MB
  • OBJ (.obj, .mtl)5.67 MB
  • Autodesk FBX (.fbx)5.67 MB

3D Model details

  • Publish date2021-01-31
  • Model ID#2844114
Help